Garantie geregeld:

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Recargo Reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers ). Alle informatie over STO Garant is te vinden op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Recargo op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads ).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan Recargo, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je geboekte reis. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Recargo Reizen. Mocht Recargo voor het einde van je geboekte reis in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.